یکشنبه 10 خرداد 1394 09:07 ق.ظ نظرات ()


گاهی در یک ترافیک گیر می کنید. در یک کوچه فرعی می پیچید ولی باز هم به یک گره دیگر برخورد می کنید. از هر طرف که می روید بازهم به ترافیک می خورید. اگر در شطرنج به چنین وضعی برخورد کردید در زوگزوانگ قرارگرفته اید. نوبت حرکت با شماست ولی هیچ حرکت مناسبی ندارد و هر هرکتی که انجام دهید به ضرر شماست. ولی گاهی زوگزوانگها حالتی جالب به بازی می دهند. در بازی زیر حرکت به ظاهر آرام سیاه سبب تسلیم شدن سفید می شود در حالیکه تقریبا تمام مهره ها در بازی هستند ولی سفید در یک زوگزوانگ قرار گرفته که هر حرکتی به باخت وی منجر خواهد شد. این بازی در سال سال 1923 بین زامیش(سفید) و نیمزویچ (سیاه) انجام شود و زوگزوانگ جاودانه نام گرفته است.(توضیحات بازی از خود نیمزویچ)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7

دفاع هندی وزیر

6. Nc3 0-0 7. 0-0 d5 8. Ne5 c6

دفاع از پوزیشن

9. cxd5?! cxd5 10. Bf4 a6

دفاع از c4 با a6 و بعد b5

11. Rc1 b5 12. Qb3 Nc6

روح. بدون صدا به c4 نزدیک می شود

13. Nxc6


زمیش دو تمپو را فدا می کند(عوض کردن اسب e5برای اسبی که تقریبا توسعه پیدانکرده) محض حمله به روح

13... Bxc6 14. h3? Qd7 15. Kh2 Nh5


می توانستم با Qe7 و حرکت اسب به d7-b6-c4 روح دیگری وارد بازی کنم اما می خواستم بر جناح شاه تمرکز کنم16. Bd2 f5! 17. Qd1 b4! 18. Nb1 Bb5 19. Rg1 Bd6 20. e4 fxe4!

قربانی با اثر غافلگیرکننده  که محاسبات زیر را در پی دارد: دو پیاده و عرض هفتم و جناح وزیر که رها شده تنها در عوض یک مهره من.

21. Qxh5 Rxf2 22. Qg5 Raf8 23. Kh1 R8f5 24. Qe3 Bd3 25. Rce1 h6!!یک حرکت درخشان که حریف را دچار زوگزوانگ کرده است. سفید هیچ حرکتی ندارد. اگر e,g آنگاه Kh2 یا g4 سپس با Rgf3 مواجه خواهد شد. سیاه می تواند الان با خیال راحت منتظر بماند.


0–1