شنبه 14 فروردین 1395 12:51 ق.ظ نظرات ()
قسمت اول
قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

فضاپیمای بمب افکن

Sub-Orbital-Bomber-600x300

پروژه ی ساخت بمب افکنهای مخوفی که دست کسی به آنها نمی رسید تنها به آرادو-234 محدود نمی شد. نازیها به دنبال ساخت یک فضاپیمای راکتی بمب افکن نیز بودند که "پرنده ی نقره ای" نام گرفت. این طرح در اواخر دهه ی 1930 توسط اوژن سانگر و ایرنه برت مطرح شد و در سال 1942 ساخت آن آغازشد تا بتواند پروازی یک سری تا آمریکا را انجام دهد.

گزینه های دیگر برای این مأموریت بمب افکنهای مستراشمیت 264 و یونکرس 390 بودند. از میان این سه کاندیدا تنها پرنده ی نقره ای بود که سیمایی از تکنولوژیهای آینده را به نمایش می گذاشت: یک سفینه ی فضایی با بدنه ای که نیروی برا تولید می کرد.

سالها بعد شاتل فضایی آمریکایی ها از همین ایده استفاده می کرد. درنهایت طرح این شاتل بمب افکن پیچیده تر و گرانقیمت تر از آنچه که برآورد شده بود درآمد و پروژه از ساخت یک مدل آزمایشی فراتر نرفت.

قرار بود که پرنده ی نقره ای 4تن بمب را از فراز اقیانوس اطلس به خاک آمریکا حمل کند و پس از بمباران آنجا پروازش را در آن سوی اقیانوس آرام در ژاپن فرود می آمد یا اگر فرصت می شد حتا تا دورتر از اینها هم پر می کشید.

مترجم: رضا کیانی موحد

منبع

https://www.warhistoryonline.com/war-articles/10-most-chilling-nazi-super-weapons-that-hitler-could-have-used-to-win-ww2.html