دوشنبه 4 مرداد 1395 10:45 ب.ظ نظرات ()
دلیل قدرت گرفتن گروه های افراطی (مذهبی، قومی، ....) در چیست؟ شاید بسته به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم دلایل متفاوتی برای قدرت گرفتن چنین گروه هایی وجود داشته باشد، اما یکی از دلایل مشترک در این باره بی تفاوتی کسانی است که در جوامعی زندگی می کند که محل نشو و نمو این گونه گروه های افراطی قلدرمآب می باشد. شاید اگر بسیاری از کسانی که بی تفاوتی را استراتژی و تاکتیک زندگی خود می دانند به جای بی تفاوتی در مقابل این قلدری ها می ایستادند وضعیت (دست کم در خاورمیانه) این گونه نبود که اکنون است. به فیلم زیر توجه کنید:
[http://www.aparat.com/v/8Yewr]