دوشنبه 18 مهر 1390 06:44 ب.ظ نظرات ()

 

تاریخ: 1756-1763

محل: اروپا، آفریقا،هندوستان، آمریکای شمالی، فیلیپین

نتیجه: پیمانهای سنت پیترزبورگ، پاریس، هابرتوسبورگ، هامبورگ، برگشتن وضعیت مرزها به قبل از جنگ. دست به دست شدن مهاجرنشینهای فرانسوی.

متخاصمین

پادشاهی پروس

پادشاهی بریتانیا کبیر

انتخاب کننده هانور

پادشاهی پرتغال

انتخاب کننده برونسویک

انتخاب کننده هسه-کاسل

دوک نشین اتریش

پادشاهی فرانسه

امپراطوری روسیه

پادشاهی سوئد

پادشاهی اسپانیا

انتخاب کننده ساکسونی

پادشاهی ناپل و سیسیل

پادشاهی ساردنی

وینستون چرچیل جنگهای 7 ساله را اولین جنگ جهانی تاریخ بشری می داند چرا که در طی این جنگ بود که برای اولین بار تمامی جهان صحنه زد و خورد نیروهای متخاصم شدند. این جنگها در سال 1756 آغازشده و در سال 1763 به پایان رسیدند. تلفات جنگهای 7 ساله بین 900000 تا 1400000 نفر برآورد می شود.

در جنگهای 7 ساله کشمکش بر سر بعضی ایالتهای اروپای مرکزی، هندوستان و آمریکای شمالی درگرفت. در این جنگها پروس، بریتانیای کبیر، ایرلند، شرکت هندشرقی انگلیس، هانور و مهاجرنشینهای انگلیسی زبان آمریکای شمالی از یک سو در برابر امپراطوری اتریش-مجارستان، فرانسه، مهاجرنشینهای فرانسوی زبان آمریکای شمالی، کمپانی هندشرقی فرانسه، روسیه، ساکسونی، سوئد، اسپانیا و پرتغال از سوی دیگر صف آرایی صف آرایی کردند.

جنگهای اروپایی

سلطه مجدد اتریش بر ایالت ثروتمند سیلزی ،که آن را در سال 1748 به پروس واگذار کرده بود، ماشه شروع جنگ های 7 ساله را چکاند. ملکه ماری ترزا با تکیه بر متحدینش (فرانسه ، روسیه و...) به سیلزی حمله کرد اما نهایتا فردریک کبیر ،پادشاه پروس، ابتکار عمل را در دست گرفت و در سال 1756 ساکسونی را نیز اشغال کرد.

در نیمه اول جنگ پیروزی با پروس بود. آنها سپاه متحد فرانسه و اتریش را در نبرد رزباخ درهم کوبیدند، اتریش را در نبرد لوئه تان (1757) شکست دادند و سال بعد روسها را در زرندورف له کردند. در این زمان سوئد وارد جنگ شد و تقریبا تمام اروپا بر علیه فردریک قیام کرد. در سال 1759 پروس غربی زیر چکمه سربازان روسی بود و آنها وارد برلین شدند. وضعیت پروسی ها نابسامان شده بود اما دو عامل به کمکشان آمد. عامل اول حمایت بریتانیا و هانور بود که تا آن نقطه عملا وارد جنگ نشده بودند و فقط هزینه مالی پروس را تأمین می کردند ولی بعد از آن عملا وارد جنگ با فرانسه شدند. عامل بعدی، عقب نشینی روسیه و سوئد در سال 1762 بود. ملکه روسیه ،الیزابت، مرد و پسرش پیتر سوم عملا مرید فردریک از کاردرآمد و تصمیم گرفت تا هر چه زودتر با مرادش به صلح برسد.

                                 

                                           نبرد زرندورف

جنگ در قاره آمریکا

جنگ در مهاجرنشین های آمریکای شمالی در سال 1754 آغازشد. رقابتهای بین مهاجرنشین های فرانسوی و انگلیسی بر سر ماهیگیری و تجارت بود. فرانسوی ها تصمیم گرفتند تا با ساخت چند قلعه به دور مهاجرنشینهای انگلیسی آنها را محاصره کرده و از پیشروی بیشتر به سمت غرب بازبدارند.

در دو سال آغازین جنگ فرانسوی ها و متحدین سرخپوست شان پیروز میدان بودند. در سال 1757 ویلیام پیت در بریتانیا سکان سیاست خارجی را در دست گرفت و ژنرال جیمز ولف را به فرماندهی سربازان انگلیس در قاره آمریکا برگزید. استراتژی پیت در نهایت با شکست فرانسه به انتها رسید و در دهه 1760 تمام کانادای تحت کنترل فرانسه در دستان بریتانیا بود.

                      

                                            مرگ ژنرال ولف

جنگ در هندوستان

در تمام قرن هجدهم بریتانیا و فرانسه بر سر سلطه بر هندوستان کشمکش داشتند. در سال 1756 آخرین جنگ این دو قدرت اروپایی در منطقه شبه قاره به سومین جنگ کارناتی معروف شد. جنگهای اول و دوم کارناتی بر سر استان کارناتی در جنوب شرق شبه قاره بود اما جنگ سوم از این حد گذشته و به ایالت بنگال کشیده شد. در سال 1757 رابرت کلیف انگلیسی توانست تاسیسات فرانسه در چانرناگور را فتح کند. او در نبرد پلاسی توانست حکومت بومی بنگال را نیز شکست دهد و منطقه را تحت سلطه بریتانیا درآورد.

مهمترین نبرد البته در جنوب اتفاق افتاد. در آنجا با فتح پوندیچری ،پایتخت فرانسوی ها در هند، در سال 1761 کفه به سمت بریتانیایی ها سنگین شد.

صلح

جنگهای هفت ساله رسما در سال 1763 تمام شدند. در دهم فوریه عهدنامه پاریس و کمی بعد عهدنامه هابرتوسبورگ بین طرفین درگیری امضاشد. جنگهای 7 ساله در نهایت با افول قدرت فرانسه (در خاک اروپا و آمریکا) و قدرت گیری بریتانیا و پروس پایان یافت. بریتانیا فرانسوی ها را از آمریکا و هندوستان بیرون راند، قدرت خود را در هندوستان تحکیم بخشید و آن سرزمین به "جواهری در تاج امپراطوری" تبدیل شد. علاوه بر مستعمرات کانادایی فرانسه اسپانیا نیز ناچار شد تا فلوریدا را به بریتانیا واگذار کند.

پروس نیز توانست خاک خود را وسعت بخشیده و ایالت سیلزی را از اتریش منفک کرده و به خاک خود ضمیمه کند.

مترجم:رضاکیانی موحد

منابع: دانشنامه انکارتا (ماکروسافت) و http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Years'_War(2011/10/10)مسابقه دوم وبلاگ جنگها و تاریخدر صورت استفاده در سایر وبلاگها و سایتها لینک مطلب در Wars and history و نام نویسنده و یا مترجم را ذکر کنید.


جنگهای اول صلیبی؛قسمت اول


جنگهای اول صلیبی؛قسمت دوم


جنگهای اول صلیبی؛قسمت سوم


جنگهای اول صلیبی؛قسمت چهارم


جنگهای اول صلیبی؛قسمت پنجم و آخر