پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 08:28 ب.ظ نظرات ()

این شما و این هم مسابقه ششم جنگها و تاریخ:

یاداشت نویس عزیز کیهان ،آقای محمد ایمانی، چندی پیش اندر حکایت نشانگرها و نمودارمنحنی قدرت نوشته بودند. ما ممباب (من باب) رعایت ایجاز مخل و اطناب ممل فقط بخشهایی از این درافشانی را آورده ایم اما واضح است که شما شرکت کنندگان عزیز باید تمام متن را با دقت (ترجیحا یک بار از سر به ته و بار دوم از ته به سر) بخوانید چرا که سوالات مسابقه ششم ما نه تشریحی و نه تستی بلکه مفهمومی هستند و هر شرکت کننده ای که گزینه اشتباه را انتخاب کند کلا از دور مسابقات ما برای ابد حذف خواهند شد. اما مروارید درخشان آقای امینی که باید توسط شما سفتیده شود:

ترسیم نمودار منحنی قدرت جهانی از یكصدسال پیش تا امروز، رازگشای تب و تاب فعلی قدرت های غربی است. از سال 1914 میلادی كه جنگ جهانی اول آغاز شد تا سال 1945 كه جنگ جهانی دوم با آزمایش قدرت كشتار جمعی دو بمب اتمی در ژاپن پایان یافت، قریب 30سال زمان برد تا جهان جدید و قطب های قدرت آن شكل كامل خود را پیدا كنند. دو بلوك بزرگ قدرت شكل گرفت و شورای امنیت در عمق سازمان ملل تعبیه شد تا با تمركز كامل، به رتق وفتق امور جهان بپردازد. پنهانكاری، حیله گری، ارعاب و استفاده از سازمان های بین المللی تحت سلطه، این امكان را به قدرت های بزرگ می داد تا هژمونی و تسلط كامل را در مستعمرات برقرار كنند و مثلاً آمریكا و انگلیس و اسرائیل، هارتلند جهان -خاورمیانه و خلیج فارس- را تبدیل به جزیره ثبات و «حیاط خلوت» خود كنند....4جنگ پدید آمده حدفاصل سال های 2001 تا 2008 ( و از جمله جنگ های 33روزه و 22روزه)، بخش عمده ای از ضعف های پنهان آمریكا و انگلیس و اسرائیل را عیان كرد و رشته امور را از دستان زمامداران آنها بیرون كشید....اگر نمودار منحنی قدرت را روی نقشه خاورمیانه و جابجایی های ژئوپولتیك قدرت در این منطقه منطبق كنیم، بلاشك ایران در قلب این نقشه و در اوج منحنی قدرت قرار خواهد گرفت. منطبق با نگاه تحلیلی به نمودار منحنی قدرت در 66 سال اخیر به جرئت می توان گفت آمریكا پس از سیلی آبدار انقلاب 1979 ایران، دیگر سرپا نشد كه نشد، حتی اگر گرد و خاك فراوانی كرده باشد. وقتی «نمودار منحنی قدرت» و «نقشه جابجایی ژئوپلتیك قدرت در خاورمیانه» را روی هم منطبق كردیم، تحركات چند لایه جبهه استكبار ظرف 3-2ماه گذشته علیه ایران مفهوم تر خواهد شد.... ایران پاسخ چنین سگ وامانده ای را منحصر به تل آویو و رژیم صهیونیستی نمی كند و از تنگه هرمز تا آب های آزاد و بیخ گوش قدرت های استكباری را میدان رزم خود می بیند..... غرب مصیبت بی سابقه ای را به جان خرید تا 4 قطعنامه تحریمی 1737، 1747، 1803 و 1929 را در 23 دسامبر 2006، 24 مارس 2007، سوم مارس 2008 و نهم ژوئن 2010 علیه ایران به تصویب شورای امنیت رساند.... غرب برای اولین بار به جای اینكه غافلگیر كند، غافلگیر شده و رودست خورده است و برای نخستین بار تدبیرپنهانی در آستین ندارد.

سوالات(جواب اشتباه نمره منفی دارد؟)

1-شورای امنیت چگونه در عمق سازمان ملل تعبیه شد؟

الف- با استفاده از چسب رازی.

ب- با توطئه صهیونیسم جهانی.

ج- توسط علی پروین.

د-هیچ کدام

2-شورای امنیت چند سال پس از پایان جنگ جهانی در عمق سازمان ملل تعبیه شد؟
الف- 30 سال

ب- 20 سال

ج-10 سال

د- بلافاصله

3- هارتلند!!! جهان و خلیج فارس کجاست؟

الف- خانه پدری آقای ایمانی

ب- میدان فوزیه

ج- دبی

د- هیچکدام

4- جنگهای 33 روزه و 22 روزه چگونه کدام بخش عمده از ضعفهای پنهان آمریکا وانگلیس را عیان کردند؟

الف- ضعف کارگردانی

ب- ضعف تدوین

ج- ضعف نورپردازی و فیلم برداری

د- غش و ضعف

5- نمودار منحنی قدرت چگونه نموداری است؟

الف- ستونی

ب- دایره ای

ج –لگاریتمی

د- هیچکدام

6- نمودار منحنی قدرت را چگونه باید روی نقشه خاورمیانه  و جابجایی های ژئوپولتیک قدرت در این منطقه باید منطبق کنیم؟

الف- با نقاله

ب- با کولیس

ج- با فکر آقای ایمانی

د- با زور خلیل عقاب

7- کدام یک از شاخصهای زیر نشانه قرار داشتن ایران در اوج منحنی قدرت است؟

الف- درآمد سرانه

ب- نرخ رشد سرمایه گذاری های خارجی

ج- نرخ رشد جریمه های راهنمایی و رانندگی

د- نرخ رشد تورم

ه-آمار بیکاری

ز- دیگرشاخصهای اقتصادی

8- چرا آمریکا پس سیلی آبدار انقلاب 1979(حالا چرا نه 1357؟؟؟) دیگر سرپا نشد که نشد؟

الف- به دلیل ضعف عضله میوکارد

ب- به دلیل بیش فعالی مثانه

ج- رفت توی کما

د-اصابت سر به جدول کنار جوب آب

9- وقتی «نمودار منحنی قدرت» و «نقشه جابجایی ژئوپلتیك قدرت در خاورمیانه» را روی هم منطبق كنیم چگونه تحركات چند لایه جبهه استكبار ظرف 3-2ماه گذشته علیه ایران مفهوم تر خواهد شد؟

الف- با علم حضوری

ب- با علم حصولی

ج- با علم لدنی

د- چون آقای ایمانی فرموده همین طور است و لعنت بر (صدای بوق) کسی که غیر از این بگوید.

10- سگ وامانده چگونه اضافه ای است؟

الف- نون اضافه

ب- اضافه استعاری

ج-اضافه اختصاصی

د-اضافه مودبانه

11- ایران چگونه تا بیخ گوش قدرتهای استکباری را میدان رزم خود می بیند؟

الف- با تکیه بر ناوشکن جماران

ب- با تکیه بر زیردریایی های غدیر

ج- با تکیه بر هواناو

د- با تکیه بر قایقهای تندوری سپاه

12- غرب برای تصویب قطعنامه های تحریم بر علیه ایران کدام مصیبت را به جان خرید؟

الف- مصیبت جدایی مونیکا از کلینتون

ب- مصیبت بحران یورو و استعفای برلوسکونی

ج- مصیبت غرق شدن کشتی تایتانیک

د- مصیبت جنبش وال استریت

13- آدم وقتی حرف حساب نداشته باشد چقدر می تواند مزخرف ببافد؟

الف- خیلی

ب- کمی تا قسمتی

ج- از این جا تا اونجا

د- به اندازه آقای ایمانی


در صورت استفاده در سایر وبلاگها و سایتها لینک مطلب در Wars and history و نام نویسنده و یا مترجم را ذکر کنید.