پنجشنبه 22 تیر 1391 05:28 ق.ظ نظرات ()

Miyagi Chojun.jpg

چوجون میاگی ،بنیانگذار گوجوریو، شاگرد کانریو هیگائونا بود. هینگائونا به مدت 7 سال در چین زیر نظر یک استاد چینی آموزش دیده بود. پس از اینکه هیگائونا به اکیناوا بازگشت تدریس خود را در شهر ناها آغازکرد و سبکی را که در چین آموخته بود با اصول اکیناواته ترکیب کرد و در نهایت ناهاته نام نهاد. میاگی کاراته را در 9 سالگی کاراته را شروع کرد و در 20 سالگی به جرگه شاگردان هیگائونا پیوست. میاگی خود بعدها به چین رفت و پس از بازگشت به اکیناوا سبک خود را گوجوریو نامید. گو به معنای سختی و جو به معنای نرمی است و گوجوریو را می توان سبک تعادل نرمی و سختی دانست. میاگی به همراه فوناکوشی و مابونی از اولین اساتید اکیناواته بود که تدریس کاراته را در خاک اصلی ژاپن سازمان دادند. در ضمن وی خالق کاتاهای گکی سای و تنشو نیز هست. پیشرفت گوجوریو در ژاپن مدیون زحمات یکی از شاگردان میاگی به نام گوگن یاماگوچی است. یاماگوچی پس از بازگشت میاگی به اکیناوا اولین دوجو گوجوریو را در سال 1930 در دانشگاه ریتسومی کان تأسیس کرد.

گوجوریو را می توان سبکی نسبتا نرم دانست. پایه اصلی گوجوریو تمرین بر روی کاتای سانچین است. به علت آموزش میاگی در چین او تأکید زیادی بر نحوه تنفس داشت و تنفس عمیق به وضوح در کاتای سانچین به چشم می خورد. حرکات دست ها و پاها در کاتاهای گوجوریو اغلب در مسیرهای خمیده و دوارنی هستند. مانند دیگر سبکهای اکیناواته در این سبک هم از تمامی نقاط سخت بدن برای ضربه زدن به حریف استفاده می شود.

رضاکیانی مو-حد