یکشنبه 5 خرداد 1392 12:27 ب.ظ نظرات ()

یادداشت اول

یادداشت دومكار ما نیست شناسایی راز گل سرخ...

منظور اینكه، من قرار نبود كه به آسیب شناسی دموكراسی در این یادداشتها بپردازم اما ناخودآگاه به این كوره راه كشیده شدم. البته لازم به توضیح نیست كه من نه علوم سیاسی خوانده ام و نه جامعه شناسی و روانشناسی و یا ام.بی. ای. در نتیجه تمامی این ترهاتی كه در پیش رو دارید چیزی بیش از شطحیات نخواهند بود و نمی توان ادعا كرد كه این یادداشتها الزاما از گزاره های درست تشكیل شده اند و یا استدلالهایی صحیح در پشت سر دارند. اینها چیزی بیش از یادداشتهای شخصی من درباره ی دموكراسی نیستند و واضح است كه عاری از خطا نخواهند بود.

و اما بعد... در یادداشت قبلی نوشتم كه بعد از بلوغ فكری اولین شرط برای رسیدن به یك دموكراسی صحیح داشتن استقلال مالی است. كسی كه استقلال مالی نداشته باشد ،هرچقدر هم كه بخواهد، نمی تواند در برابر وسوسه های مادی مقاومت كند و ممكن است كه ،به دلیل نیازهای مادی، تصمیمی بر خلاف مصالح خود یا جامعه اش بگیرد.

دانشجویی كه چشم به دست پدر دارد و هزینه ی زندگی اش را خانواده اش می پردازند چگونه می تواند ادعا كند كه می تواند خود دست انتخاب بزند؟ شاید در یك خانواده دموكرات منش پدری خرج تحصیل جوان دانشجویش را بدهد و در عین حال در زمان انتخابات فشاری بر او وارد نسازد اما این وضعیت شق آرمانی قضیه است و باید همیشه این احتمال را در نظر داشته باشیم كه ممكن است این پدر برای اعمال فشار بر فرزندش از اهرم مالی استفاده كند و مثلا تأمین هزینه ی تحصیل او را مشروط كند به رأی دادن به فلان كاندیدای ریاست جمهوری.

پس بر من واضح و مبرهن است كه چند دسته از مردم باید از انتخاب كنندگان كنارگذاشته بشوند تا سلامت انتخابات تأمین شود. شاید این تصمیم در مواردی عادلانه نباشد اما در كل به پیشبرد فرآیند دموكراسی كمك خواهد كرد و به قول علما شر لازم است. افرادی كه از جمعیت انتخاب كنندگان باید كنارگذاشته شوند عبارتند از:

·        زنان خانه دار، دانش آموزان، دانشجویان و جمعیت بیكاری كه هزینه ی زندگی خود را از سرپرست خانواده می گیرند.

·        افراد دهك های پایین جامعه كه به دلیل نیاز مالی ممكن است هدف خرید رأی كاندیداهای ثروتمند قرار بگیرند.

·        كارمندان دولت و نهادهایی مانند شهرداری كه ممكن است با اضافه حقوق و یا افزایش مزایا در رأی آنها به صورت غیرمستقیم تأثیرگذاشت.

·        هر كسی كه به نوعی از یارانه ها و كمكهای مستقیم دولت یا سازمانهای حكومتی (كمیته ی امداد، بنیاد مستضعفان، بنیادپانزده خرداد، سازمان بهزیستی...) بهره گیری می كند.

یادداشت چهارم

یادداشت پنجم

یادداشت ششم


یادداشت هفتم