شنبه 2 آذر 1392 04:43 ق.ظ نظرات ()
http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/image.ashx?path=MjAxMy8xMS81L2VlYjM3ZGVkLWEyYmYtYTNlNS01MmQ4LTY5YWRiZmU5YjUyMS5qcGc!&size=600x600&sizemode=KeepAspectRatio
ما هر چه فریاد می زنیم که :شیعه ی دوازدهم امامی اصولا و اساسا با مطالعه ی کتب دینی (و از همه مهمتر قران مجید) بیگانه است البته صدایمان به گوش کسی نمی رسد. این هم شاهدی از غیب. این حضرت استاد که مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین‌الملل هستند و همین مقامشان نشان می دهد که از نظر مرتبت دینی در چه سطحی هستند و البته از عکس شان هم معلوم هست که از چه قماش انسانهایی می باشند در مطالعات مستدل خود فرموده اند که:
این بحث از همان صدر اسلام و در شعارهای تفرقه‌افکنانه عرب و عجم وجود داشت و موجب اختلافات فراوانی میان مسلمانان شده بود. بر همین اساس هم خداوند با نازل کردن آیه شریفه «لا فرق بین العربی و العجمی» اعراب را از برخوردهای ناشایست با سلمان فارسی که از عجم بود و مورد حسادت بادیه‌نشین‌ها قرار داشت بر حذر کرد.
 حالا اینکه این آیه ی شریفه در کدام سوره ی شریفه قرار دارند و این حضرت استاد این سوره ی شریفه را در قران چاپ کجا مطالعه کرده اند (احتمالا از قرانهای چاپ تل آویو بوده) سوالی است که احتمالا بی پاسخ خواهد ماند. اگر بقیه فرمایشات حضرت استاد هم از همین دست باشد(که متاسفانه هست) وای به حال مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل با این اساتیدی که در اختیار گرفته است.

رضاکیانی موحد

غرور و تعصب قسمت اول

غرور و تعصب قسمت دوم
غرور و تعصب قسمت دو و نیمم