دوشنبه 1 فروردین 1390 11:33 ب.ظ نظرات ()

تاریخ سال 53 قبل از میلاد

محل: در نزدیکی حران (کاره)

نتیجه: پیروزی قاطع سپاه اشکانی

متخاصمین

جمهوری روم

امپرطوری اشکانی

فرماندهان

مارسوس لیسینوس کراسوس

پابلیوس کراسوس

گایوس کاسیوس لانگیوس

سورنا

استعداد

35000لژیونر

4000سوارنظام

4000پیاده سبک

1000سواره نظام سنگین

9000سواره نظام سبک

تلفات

4000مجروح

20000کشته

10000اسیر

حداقل

 

نبرد حران یک پیروزی قاطع در جنگ بین سپاه سردار معروف رومی کراسوس و سردار

رشید ایرانی سورنا بود. نتیجه این نبرد پیروزی خردکنننده اشکانیان بر رومیها بود.

سورنا سردار بزرگ سپاه ایران

پس زمینه

در سال 55 قبل از میلاد کراسوس مجبور بود تا دوران خدمت خود به عنوان کنسول را به

پایان برد. در این زمان، کراسوس، پمپی و جولیوس سزار یک شورای فرماندهی قدرتمند را

تشکیل داده بودند که روم را کنترل می کرد. کراسوس آرزو داشت تا افتخاری را به نام خود

به ثبت رساند. او دید که شکست دادن بردگان به رهبری اسپارتاکوس در 20 سال قبل

برایش فایده ای دربرنداشته است. کراسوس نقشه ها را بیرون آورد و به دنبال هدفی مناسب

برای حمله گشت. او احساس می کرد که بیشترین افتخار در پیروزی بر اشکانیان نهفته

است. تعدادی از اعضای سنای روم سعی کردند تا او را منصرف کنند اما سزار و پمپی به

پشتیبانی او برخواستند و سنا در برابر تصمیم کراسوس نرم شد.


کراسوس در اواخر سال 55 ق م به سوریه رسید. به کمک کلنی های هلنی مستقر در

سوریه و پشتیبانی آرتاوازدس -پادشاه ارمنستان- کراسوس به جای اینکه از کوه های

ارمنستان حمله کند مستقیما به سمت خاک اشکانیان حرکت کرد. در پاسخ، ارد دوم پادشاه

پارتها نیروهایش را به دو قسمت تقسیم کرد و نیمی از آنها را که پیاده نظام بودند به مجازات

ارمنی ها فرستاد و نیم دیگر را که واحدهای سواره نظام بودند برای مقابله با کراسوس

اعزام کرد. دو ارتش پس از این، در نزدیکی حران بایکدیگر رودرروشدند.


در صورتیکه علاقمند به مطالعه ی متن کامل این مقاله با فرمت پی.دی.اف هستید مبلغ2000تومان به کارت

8102  7487  3375  6104

(رضا کیانی موحد بانک ملت) واریز کرده و تصویر فیش واریز یا شماره تراکنش را به ایمیل saboro2004@yahoo.comارسال فرمایید.