پنجشنبه 4 فروردین 1390 01:13 ق.ظ نظرات ()

تاریخ: می633 میلادی، صفر 12 هجری قمری

محل: بین النهرین، عراق امروزی

نتیجه:پیروزی قاطع مسلمانان

 

متخاصمین

اعراب مسلمان

شاهنشاهی ساسانی

حکومت اعراب حیره

فرماندهان

خالد بن ولید

عدی بن حاتم

عاصم بن عمرو

بشر بن ابی رهم

سعیدبن مره

اندرزگر

استعداد رزمی

15000نفر

 50000نفر

تلفات

1000 تا 5000نفر

40000 تا 50000

 

نبرد ولجه در می 633 میلادی در عراق امروزی بین نیروهای عرب


مسلمان تحت فرمان خالدبن ولید و ارتش امپراطوری ساسانی و متحدانش


انجام شد. استعداد ارتش ایران حداقل 3 برابر استعداد ارتش مسلمان بود.


خالد به صورتی قاطع نیروهای پرتعداد دشمن را با استفاده از تاکتیک حمله


گاز انبری -که خود به صورت مستقل طراحی کرده بود- شکست داد. این


مانور به مانور سواره نظام هانیبال در نبرد کانائه بسیار شبیه است.

در صورتیکه علاقمند به مطالعه ی متن کامل این مقاله با فرمت پی.دی.اف هستید مبلغ2000تومان به کارت

8102  7487  3375  6104

(رضا کیانی موحد بانک ملت) واریز کرده و تصویر فیش واریز یا شماره تراکنش را به ایمیل saboro2004@yahoo.comارسال فرمایید.