جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.mihanblog.com 2017-11-18T18:10:25+01:00 text/html 2017-11-18T13:52:58+01:00 wars-and-history.mihanblog.com محمود شلتوت و شاهنشاه آریامهر http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1743 <p align="center"> <img width="2" height="847" align="baseline" style="width: 644px; height: 847px;" alt="" src="http://wars-and-history.persiangig.com/image/photo_2017-10-11_16-59-21.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2017-11-14T15:13:28+01:00 wars-and-history.mihanblog.com طبیعیات در دوره ی اسلامی http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1752 <font size="4" face="times new roman,times,serif">طبیعیات نام علمی است که امروزه فیزیک نامیده می شود. البته بین آنچه که امروزه فیزیک نامیده می شود با آنچه که 25 قرن پیش در یونان باستان فیزیک نامیده می شد تفاوت از زمین تا آسمان است. به هرحال این <a href="http://s9.picofile.com/file/8281226800/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="_blank">فایل</a> سیر تاریخی کوتاهی است از آنچه که در قرون گذشته فیزیک نامیده می شده و سفر آن از یونان باستان به سرزمینهای اسلامی: از طالس تا ارسطو و از ارسطو تا ابن سینا و ابن سینا تا ملاصدرا...</font> text/html 2017-11-10T07:50:26+01:00 wars-and-history.mihanblog.com رشدیه http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1754 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img width="250" height="280" class="thumbimage" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/9/99/RoshdiehSCL.JPG/250px-RoshdiehSCL.JPG" data-file-height="565" data-file-width="505" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/9/99/RoshdiehSCL.JPG/375px-RoshdiehSCL.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/9/99/RoshdiehSCL.JPG/500px-RoshdiehSCL.JPG 2x"></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a title="" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87" target="_blank">میرزا حسن خان رشدیه</a>&nbsp;از جمله کسانی نیست که نیازی به معرفی داشته باشد. فقط خواستم که اشاره کنم در زمانی که ایشان مدرسه رشدیه را تأسیس کرد چون اصلا چیزی به نام آموزش و پرورش نداشتیم خودش هم مجبور شد تا کتاب درسی برای کلاسها بنویسد. از جمله ی این کتابها کتاب زیر است که دوصفحه از آن را از کانال تلگرام استاد جعفریان در زیر کپی کرده ام. باشد که بخوانید و رستگار بشوید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a title="" href="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87/photo_2017-11-10_11-11-18.jpg" target="_blank"><img width="539" height="674" class="shrinkToFit" style="width: 81px; height: 174px;" alt="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87/photo_2017-11-10_11-11-18.jpg" src="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87/photo_2017-11-10_11-11-18.jpg"></a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a title="" href="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B3-%DB%B0%DB%B9.jpg" target="_blank"><img width="490" height="674" class="shrinkToFit" style="width: 130px; height: 160px;" alt="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B3-%DB%B0%DB%B9.jpg" src="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B8-%DB%B2%DB%B3-%DB%B0%DB%B9.jpg"></a></font></div> text/html 2017-11-08T15:16:43+01:00 wars-and-history.mihanblog.com مکتبهای فلسفی در ایران http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1753 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/iraniphilosophia.png" alt=""> text/html 2017-11-04T13:56:35+01:00 wars-and-history.mihanblog.com روزنامه خوانی ملوكانه http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1745 <p align="center"> <img width="1" height="927" align="baseline" style="width: 714px; height: 450px;" alt="" src="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87%20%28%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D9%89%20%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%29%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%89%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9B%20%D9%83%D8%A7%D8%AE%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2017-11-01T15:05:39+01:00 wars-and-history.mihanblog.com و بازهم سرآغازهای علم در غرب http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1751 <font face="times new roman, times, serif" size="4">من&nbsp;<a href="http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1621" target="" title="">قبلا&nbsp;</a>درباره ی کتاب بسیار خوب لیندبرگ با نام سرآغازهای علم در غرب اینجا صحبت کرده ام. اینک خلاصه ی تمام کتاب ( و نه فقط 3 فصل اول) را در دو فایل پی دی اف تقدیم دوستان می کنم. البته بازهم تاکید می کند که حتما به متن خود کتاب مراجعه بکنید که بسیار جذاب است و گویا.</font><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8310662726/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7_%D8%B4%D8%B4%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">قسمت اول</font></a></div><div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8310662926/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%A7_%D8%A2%D8%AE%D8%B1.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">قسمت دوم</font><br><div></div></a></div></div> text/html 2017-10-30T08:56:58+01:00 wars-and-history.mihanblog.com سالگرد پایان خلافت در دنیای اسلام http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1750 <p align="center"> <img align="baseline" alt="" src="http://wars-and-history.persiangig.com/image/a1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2017-10-16T13:58:57+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کلمة لا اله حصنی.... http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1746 <p align="center"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img width="4" height="455" align="baseline" style="width: 546px; height: 405px;" alt="" src="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B2%DB%B7%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%20%DB%B1%DB%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B5.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><a href="http://wars-and-history.persiangig.com/image/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B2%DB%B7%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%20%DB%B1%DB%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B5.jpg"></a></font></p><p align="center"><font face="times new roman, times, serif" size="4">عکسی است از یک تحصن در سفارت انگلیس در دوره ی قاجاریه... همان گونه که ملاحظه می کنید همه ی متحصنین غرب زده و فرنگی هستند</font></p> text/html 2017-10-14T15:00:16+01:00 wars-and-history.mihanblog.com برای ثبت در تاریخ http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1749 <div><img alt="Ali Akbar Heidari Far 01.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Ali_Akbar_Heidari_Far_01.jpg/220px-Ali_Akbar_Heidari_Far_01.jpg" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Ali_Akbar_Heidari_Far_01.jpg 1.5x" data-file-width="311" data-file-height="444" width="220" height="314"></div>دوستان این م<a href="http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3644161" target="_blank" title="">صاحبه&nbsp;</a>را بخوانید که خواندنی است. text/html 2017-10-13T17:06:10+01:00 wars-and-history.mihanblog.com تخریب دانش تجربی در کتاب جامعه شناسی 2 آموزش و پرورش برای کلاس یازدهم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1748 <font face="times new roman, times, serif" size="4">رسول جعفریان<br>آموزش و پرورش چه قدر کار خوبی کرده است. کتابهای درسی خود را به صورت پی دی اف روی وبسایت Talif.sch.ir گذاشته و شما می توانید آنها را دانلود کرده و مطالعه کنید. هوس کردم، جامعه شناسی 2 را که مربوط به پایه یازدهم، دوره متوسطه و چاپ سال 1396 است ملاحظه کنم. فصل های متنوعی داشت. فصل دوم آن فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی بود. صفحات 36 ـ 43. اول فکر کردم این بخش را مرحوم فردید نوشته است. از قدیم با این مبانی آشنا بودم. همانها که از سی سال پیش هم در آموزش پرورش با حضور دو دهه ای بلکه بیشتر آن استاد عزیز در سازمان پژوهش و تدوین کتابهای درسی بود. بعد که اسامی مولفین را دیدم، آن مقدار که شناختم، متوجه شدم که دقیقا همان خط است. معلوم است این دولت جدید، حتی به اندازه سر سوزنی در این چهار سال، بر این امور نظارتی ندارد. آنچه به آن علاقه داشتم این بود که در تعریفی که از غرب شده، از دانش جدید چه گفته شده است. جملات کوتاه، کوبنده و از سر تا ته غرب را نجس وبحران زده، دنیاگرا و ضد ارزشهای انسانی معرفی کرده است. حتی علم جدید هم که تیتر یکی از بخشهاست، البته با عنوان «روشنگری و علم جدید» و دقیقا همان مبانی فردیدی، یک کلمه از «علم جدید» و ستایش آن، در آن نیست که به عکس است. البته انبیاء هم روشنگرند، این را گفته تا شما تصور نکنید با کلمه روشنگری دشمن هستید. اما بلافاصله با همان گفتمان پیش از آن در این که غرب همه اش بی دینی است، نفی وحی است، رویکرد دنیوی است، و... یک سره این عبارات تکرار شده است. پس علم جدید کجاست؟ ما چطور به بچه هایمان لااقل همان مبانی صد و پنجاه سال قبل سید جمال را بگوییم که علم چیز خوبی است؟ این هم نیست، به عکس، علم تجربی جدید، «علم تجربی سکولار» است. یعنی دانش فیزیک و شیمی هم سکولار می شود. جای مرحوم سید منیرالدین و اخیرا آقای میرباقری خالی که بحث تراکتور سازی اسلامی هم به میان آید. در باره علم تجربی می گوید: «این نوع علم، توان داوری در باره ارزشها و آرمانهای انسانی را ندارد» بنابر این باید علمی را یعنی نوعی فیزیک و شیمی درست کنیم، که بتواند ارزشهای انسانی و الهی را نشان دهد. وقتی این تعریف از علم در ذهن صدها هزار دانش آموز بیاید، چه رغبتی به علم جدید خواهد بود؟ آیا شما دانشی در حوزه علوم تجربی دارید که به قول خودتان سکولار نباشد، یا در دانشگاه همه اش باید علم و دانش جدید آمده از آن طرف آب را تدریس کنید. به نظرم این کتاب، و این بخش آن، نوعی نفرت پراکنی علیه دانش جدید است، و اگر کسی در هر مقامی در مملکت از علم و ا همیت آن می گوید، بداند که با این روشها، هیچ گاه علم ترقی نخواهد کرد. فرهنگستان علوم و ریاست محترم آن هم بداند که با این رویه، ول معطل است و بهتر است فرهنگستان را هم به محلی برای تبدیل علوم تجربی سکولار به علوم تجربی ارزشی تبدیل کند. البته من هم با این شعارها آشنا هستم. ما می خواهیم علومی داشته باشیم که الهی باشد .... مگر ما نمی خواهیم؟ اما اینها چه ربطی به دانش تجربی جاری در دنیا دارد که یک جوی آن از ما نیست و همه ما مجبوریم بخوانیم. لااقل آن را تحریف نکنیم و دست بچه هایمان بدهیم. رئیس جمهور که روز اول مهر آن سخنرانی می کند، بهتر است بنگرد که زیردستان آو چگونه با عقل و روح و تربیت علمی بچه های ما بازی می کنند.&nbsp; بنده کاری به دین و اخلاق در غرب ندارم، مقصودم علوم تجربی است که نباید این طور زیر دست و پای این عبارات نفرت پراکن نسبت به علم، له شود.</font> text/html 2017-10-12T10:08:43+01:00 wars-and-history.mihanblog.com مسابقه نوزدهم جنگها و تاریخ http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1734 <p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> <img width="1198" height="674" class="shrinkToFit" style="width: 683px; height: 648px;" alt="http://wars-and-history.persiangig.com/image/photo_2017-09-06_19-30-49.jpg" src="http://wars-and-history.persiangig.com/image/photo_2017-09-06_19-30-49.jpg"> </font></p><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">واما سوال این مسابقه.... ماشین فرضی از این در پارکینگ چگونه خارج می شود؟</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">برنده ی بزرگ این مسابقه یک قطعه الماس 10 قیطراتی جایزه خواهد گرفت.</font></div><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></p> text/html 2017-10-10T10:53:04+01:00 wars-and-history.mihanblog.com تانکهای متوسط ژاپن در طی جنگ جهانی دوم؛قسمت دوم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1742 <p>&nbsp;<b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-1</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تانك تایپ-1 قدم بعدی در بهینه سازی تانک تایپ-97 بود. سلاح اصلی تایپ-1 همان توپ 47میلیمتری بود که بر روی شینهوتو نصب شد و اگرچه سرعت دهانه بالایی داشت هنوز هم در برابر شرمنها عاجز بود. اندازه ی بزرگتر آن و صفحه ی آهنی صافی كه در جلوی بدنه نصب شده است آن را از شینهوتو متمایز می كند. تایپ-1 اولین تانک ژاپنی ها بود که به صورت استاندارد مجهز به بیسیم بود. موتور جدید میتسوبیشی توان 240 اسب بخار برای تایپ-1 فراهم می کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">طراحی تایپ-1 در سال 1941 تمام شد اما نیاز صنایع کشتی سازی ژاپن به فولاد تولید آن را تا سال 1943 عقب انداخت. در مجموع 170 دستگاه تانک تایپ-1 ساخت شد. تحلیل رفتن توان صنعتی ژاپن در انتهای جنگ تولید انبوه این تانك را ناكام گذاشت. این تانکها را به دفاع از سرزمین اصلی ژاپن اختصاص دادند که با تسلیم شدن ژاپن فرصت عرض اندام در میدان جنگ را نیافتند.<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Isshikityusensya.jpg/450px-Isshikityusensya.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp;</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:457.5pt; height:285pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="type-1"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-3 <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">ارتش ژاپن در طول جنگ همچنان مبه دنبال یک رقیب مناسب برای شرمن های آمریکایی می گشت اما تا آمده شدن تانک جدید نیاز به یک راه حل موقف داشتند. در نتیجه، آنها دوباره به سراغ بهینه سازی تایپ-97 رفتند. تانك تایپ-3 توسعه ی یافته ی تایپ-97 با برجكی بزرگتر بود كه به یک قبضه توپ 75 میلیمتری ،الهام گرفته از یک توپ فرانسوی، مسلح شده بود. گلوله های ضدزره این توپ می توانستند با شلیک از فاصله ی 1000 متری در 65 میلیمتر فولاد نفوذ کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">این تانك تقریبا به خوبی شرمن<b> </b>ها بود اما تنها چند دستگاه از آن ساخته شد و در سال1944 وارد خدمت شد. آنها را تنها در ژاپن بكارگرفتند تا در برابر هجوم دشمن به خاك اصلی ژاپن مقاومت كند و در نتیجه آنها هم مانند تایپ-1 فرصت جنگیدن پیدا نکردند. تایپ-3 آخرین تانکی بود که ژاپنی ها تولید کردند که تا انتهای جنگ در خط تولید باقیمانده بود.<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:426pt;height:359.25pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg" o:title="Japanese_Type_3_Chi-Nu_tank_1"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Japanese_Type_3_Chi-Nu_tank_1.jpg/450px-Japanese_Type_3_Chi-Nu_tank_1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-4<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-4 آخرین تیر ترکش صنایع تانک سازی ژاپن بود و قرار بود که از پس شرمن بربیاید. توسعه ی تایپ-4 در سال1942 ،و بر اساس تایپ-97 و نصب یک توپ 57 میلیمتری، آغازشد. در جولای1943، روشن شد كه باید این توپ را كنار بگذارند و طراحی تانك را با یك توپ ضدهوایی 75 میلیمتری بلندتر از سر بگیرند. اولین نمونه تا قبل از 1944 ساخته نشد و در نهایت تنها 2 دستگاه از تایپ-4 ها تکمیل شدند. پروژه ی ساخت تایپ-4 از سطح آزمایش فراتر نرفت. همزمان با تایپ-4 طراحی یک نمونه ی بزرگتر با نام تایپ-5 نیز در دستور کار قرار داشت که تنها یک نمونه ی آزمایشی از آن ساخت شد. با ساخت تایپ-5 پرونده ی ساخت تانک بومی برای ارتش ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم برای همیشه بسته شد.<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:459.75pt;height:267pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg" o:title="فغحث4"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Chi-To.JPG/450px-Chi-To.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-4</span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p><img width="1" height="576" align="baseline" style="width: 597px; height: 600px;" alt="" src="http://wars-and-history.persiangig.com/tank-pictures/japanees%20tank.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></p> text/html 2017-10-06T10:38:23+01:00 wars-and-history.mihanblog.com تانکهای متوسط ژاپن در طی جنگ جهانی دوم؛قسمت اول http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1741 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">با پایان جنگ جهانی اول ژاپن سعی کرد تا عنصر زرهی را به نیروی زمینی خود اضافه کند. اولین گام آنها در ساخت تجهیزات زرهی کپی کردن از روی تانکچه ی انگلیسی گاردن لوید بود. این تانکچه تایپ-94 نام گرفت. زرهپوشهای سبکی مانند تایپ-94 ،هرچند که سلاحی کوچک و زرهی اندک داشتند اما برای استفاده در شرق آسیا بسیار مناسب بودند. قدم بعدی ژاپنی ها ساخت یک تانک سنگین بومی بود. این تانک سنگین تایپ-87 نام گرفت ولی از بخت بد در زمانی ساخته شد که ژاپنی ها یک موتور بومی مناسب برای آن نداشتند. به همین دلیل پس از ساخت یک نمونه ی آزمایشی پروژه ی آن کنار گذاشته شد و طراحی تانکهای سبک تری در دستور کار قرار گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">در سال 1931 ژاپنی ها تانک تایپ-89 را به صورت انبوه تولید کردند. تایپ-89 اولین تانک واقعی ژاپنی ها بود. پس از آن در سال 1938 تانک تایپ-97 وارد کارزار شد و به تانک استاندارد نیروی زمینی ژاپن تبدیل شد. بهینه سازی های زیادی بر روی تایپ-97 صورت گرفت تا بتواند به عنوان یک تانک مناسب با همآوردهای غربی و شرقی خود رویارویی کند. بهترین بهینه سازی بر روی تایپ-97، تانک تایپ-4 بود که آنقدر دیر وارد معرکه شد که دیگر بود و نبودش در جنگ اثری نداشت.<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:240pt; height:180pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="type-94"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><o:p><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/IJA_TK_Tankette_Display_at_Armor_School_History_Museum_20130302b.JPG/375px-IJA_TK_Tankette_Display_at_Armor_School_History_Museum_20130302b.JPG" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-94<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:372.75pt;height:198pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title="type-87"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/IJA_Experimental_tank_No1_01.jpg/450px-IJA_Experimental_tank_No1_01.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-87<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="background: yellow; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-highlight: yellow;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-89 <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">هنگامی كه روشن شد ساخت یک تانك سنگین بومی در ژاپن امکان پذیر نیست، پروژه ی تایپ-89 کلید خورد. در حقیقت، تایپ-89 اولین تانكی است كه طراحی آن كاملا در ژاپن انجام شد هرچند که طراحی آن بر اساس تانك مارك سی انگلیسیها ،که ژاپن آنها را در سال 1927 خریده بود، صورت گرفت. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">قرار شد تا بدنه ی تایپ-89 سبک تر از تایپ-87 ساخته شود و به همین دلیل به جای آهن از فولاد در ساخت آن استفاده شد. بدنه ی تایپ-89 كمی قدیمی و نسبت به برجك و توپ كوتاه نصب شده بر آن بزرگ به نظر می رسد. به علت قیمت بالای بنزین ژاپنی ها کار بر روی یک موتور دیزل را آغاز کردند و پس از تولید 113 دستگاه تایپ-89 با موتور بنزینی تعداد 291 دستگاه تایپ-89 را با موتور دیزلی تولید کردند. در حقیقت، تانک تایپ-89 اولین تانک تاریخ با پیشرانه ی دیزل است که به تولید انبوه رسید. تایپ-89 جدید بسیار شبیه مدل اصلی است اما جایگاه فرمانده آن بزرگتر بوده و دریچه خروج آن دو تكه است. در تولیدات اولیه از بدنه ی مدل اصلی استفاده شد ولی بعدا بدنه را دوباره طراحی كردند و مسلسل را در سمت چپ قرار دادند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">سلاح اصلی تایپ-89 یک قبضه توپ 57 میلیمتری ،برای حمایت از پیاده نظام، بود و 2 مسلسل 6.5 میلیمتری سلاح اصلی را پشتیبانی می کردند. توپ اصلی می توانست در یک زره به ضخامت 20 میلیمتر در فاصله ی 500 متری نفوذکند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">طراحی تایپ-89 در سال 1929 تمام شد و تولید انبوه آن در سال 1931 آغاز شد. تایپ-89 در زمان آغاز جنگ با چین (سال1932) آماده ی نبرد بود و برای اولین بار در نبرد با چینی ها به خدمت گرفته شد. ژاپنی ها اولین هنگهای زرهی مستقل خود را با این تانکها تشکیل دادند. هرچند که قبل از آغاز جنگ در اقیانوس آرام این تانك منسوخ شده بود اما ژاپنی های تا سال 1945 آن را در چین و آسیا بكارگرفتند. <o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:273.75pt;height:201pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg" o:title="600px-Type_89_Yi-Go_at_Tsuchira"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Type_89_Yi-Go_at_Tsuchira.jpg/450px-Type_89_Yi-Go_at_Tsuchira.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-89<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-97 <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تجربیات رزمی ارتش ژاپن در منچوری نشان داد که تایپ-89 کندتر از آن است که بتواند واحدهای پیاده موتوریزه را همراهی کند. طراحی یک تانک جدید برای پشتیبانی پیاده نظام در سال 1937 به ثمر نشست و اولین نمونه ها توسط کارخانه ی تانک سازی میتسوبیشی در توکیو ساخته شد. هرچند که تایپ-97 در ابتدا گران قیمت به نظر می رسید ولی با آغاز جنگ دوم با چین ساخت آن را در اولویت قرار دادند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">وزن این تانک به 14 تن می رسید و توسط یک موتور دیزل به توان 170 اسب بخار جابجا می شد. سلاح اصلی آن یک توپ 57 میلیمتری با سرعت دهانه ی پایین برای مقابله با پیاده نظام دشمن بود. دو قبضه مسلسل سلاح های ثانویه ی تایپ-97 را تشکیل می دادند. ضعف این توپ در نبرد با تانکهای روسی در طی زد و خوردهای مرزی ژاپن با روسها در مغولستان سبب شد تا یک توپ 47 میلیمتری با طول بیشتر و سرعت دهانه ی بالاتر برای تایپ-97 طراحی و ساخت شود. این نمونه ی جدید شینهوتو نامیده شد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">از سال 1942 به بعد تولید تایپ-97 متوقف شد و شینهوتو جای آن را در خط تولید گرفت. در حدود 300 دستگاه از تایپ-97 های استاندارد نیز با تعویض برجک تبدیل به شینهوتو شدند. تا سال 1943 ،که تولید شینهوتو متوقف شد، جمعا در حدود 2100 دستگاه تایپ-97 ساخت شد. از نظر تعداد، تایپ-97 رکورد دار تانکهای ژاپن در جنگ جهانی دوم می باشد. این تانك در تمام دوران جنگ تانك اصلی ژاپن ماند. اگرچه تایپ-97 برای جنگ با چین مناسب بود اما در برابر تانكهای روسی و غربی حرفی برای گفتن نداشت.<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style='width:210.75pt;height:283.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg" o:title="Japanese_Type_97_Chi-Ha_Tank"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Japanese_Type_97_Chi-Ha_Tank.jpg/375px-Japanese_Type_97_Chi-Ha_Tank.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">تایپ-97<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><img align="baseline" alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Type-97-Shinhoto-ChiHa-Aberdeen.0003dtwq.jpg/450px-Type-97-Shinhoto-ChiHa-Aberdeen.0003dtwq.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp;</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" style='width:378.75pt;height:283.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\reza\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.jpg" o:title="Type-97-Shinhoto-ChiHa-Aberdeen"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;">شینهوتو<o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> text/html 2017-10-03T19:12:31+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کی گفته که تاریخ برای درس گرفتن است؟ http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1740 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">«برنامه ی مدارس ما صحیح نیست. هنوز یک مدرسه با تمام ملزومات نداریم و مدرسه زیاد می کنیم و افاده چی ناقص می سازیم. از هر طبقه در مدارس قبول میکنیم و یک رقم تدریس، ادارات ما روز به روز پر می شود از اجزایی که طرف حاجت نیستند. چند سال است که مدرسه فلاحت داریم، یک نفر که به حقیقت فلاحت بداند تربیت نشده است. اگر هم ندرتا یکی چیزی آموخته است به آبادی ملک پدرش نپرداخته ... ممالک مترقی برای هر حرفه، نجاری آهنگری، خانه داری، آشپزی، خیاطی و غره مدرسه دارند. مدرسه باید کارآگاهان سربزیر بسازد نه مفسدان سر به هوا... این را هم بگویم علام به هرفنی بیش از حاجت، وجود معطله خواهد بود.»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) خاطرات و خطرات، انتشارات زوار، 1375، چاپ چهارم، ص 57-58</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-09-30T18:28:31+01:00 wars-and-history.mihanblog.com آیا تفسیرها و تحلیل های ما از قیام حسینی به خوانش قاجاری از عاشورا برگشته است؟ http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1739 <div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4E2QnX4rhU0AfG41K9wGP634cnDLzOfzn22FZWEftt0Yp4Z8g" alt="Image result for ‫محسن حججی‬‎"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">عکس تزئنی است</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">این چند روز، پای منبرهای فراوانی نشستم. تحلیل های مختلف از عاشورا و رویدادهای آن بسیار متفاوت است. مهم نیست که استنادات تاریخی اینها، چه اندازه درست است؛ مهم این است که این افراد با مطالعات خود، برداشت هایی از عاشورا دارند و از مجموع آنها، در ذهن خود گزارشی گرفته، همراه با مسائل اجتماعی و سیاسی روز، مطالبی را ارائه می دهند. حالا فکر می کنم، به عدد خلائق منبری، تحلیل از عاشورا وجود دارد. البته از قبل هم این مسأله معلوم بود، اما هر بار، در ایام محرم، این مسأله ملموس تر خود را نشان می دهد. ما این وضعیت را در باره بسیاری از مسائل دینی داریم. در واقع، مراجع که منبر نمی روند تا حقایق را بگویند، چون محتاط اند، دانشگاهیان هم با توده های مردم سروکار ندارند و وظیفه شان هم تبلیغ دین نیست، می ماند جماعت اهل منبر که از رسانه های عمومی یا منابر مساجد و حسینیه ها، دین را معرفی می کنند. وقتی وضعیت تحلیل کربلا چنین متکثر و پراکنده و اغلب نامستند باشد، وضعیت تحلیل دین نیز شبیه این خواهد بود. این روال، بخشی از پروسه رشد افکار ساده دینی گسترده و طبعا کم عمق از معارف دینی در جامعه ماست، همانها که نمونه هایش را در کلیپ های خنده دار از منبری ها شاهدیم.&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">نکته دیگر این که بسیاری از اینها، وابسته به جریان های فکری خاصی هستند و به راحتی بر اساس برداشت های خود، به هدایت آن جریانها و تأثیر گذاری روی مردم می پردازند. وقتی در سطح جامعه، این رویه حاکم باشد، تصور کنیم چه وضعیت آشفته ای از نظر فکر دینی پیش می آید. در حال حاضر، علاوه بر منبری های روحانی مرد، هزاران راهنما و مرشد زن هم وجود دارد که بر اساس مطالعاتی که دارند و درسهایی که خوانده اند، و اغلب ضعیف تر از تحصیلات طلاب مرد است، در باره عاشورا و تطبیق آن بر روزگار ما و جایگاه این مفهوم و آن مفهوم، سخن می گویند. تقریبا هیچ مرکزی هم وجود ندارد که مطالب اینها را چک کند، و شاید اساسا این کار ممکن نباشد. در واقع کار می بایست از سرچشمه درست شود که آن هم تقریبا محال است. حالا اگر مداحان را هم که هم شعر می خوانند و هم سبک دارند و هم به فکر هنر هستند و هم دین و فرهنگ و سیاست، همه را با هم یک جا می خواهند در مسیر درست ـ به زعم خود ـ هدایت کنند، آن وقت، عدد خلائق در این زمینه، بیشتر هم می شود.&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما بالاتر از اینها، یعنی بدتر، این که زمانی کارهای جدی تری در باره عاشورا می شد، حالا آن کارهای علمی بسیار اندک شده است. بیشتر آثار، ادبیات عاشورایی است، گاهی هم گردآوری متون، متونی که هیچ کس نمی خواند، و هر کسی از اهل منبر، هرچه دل تنگش می خواهد می گوید.&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">... واما امروز با یک اثر، از یک عالم بنام روبرو شدم، و از تحلیل های شگفتی که در باره عاشورا داشت، تعجب کردم. البته شاید شما تعجب نکنید، چون مذاق ها مختلف شده و دیگر «استناد» یا «درست» به معنای سنتی آن معنا ندارد؛ بلکه باید دید چه چیز به دل آدم می چسبد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;ایشان در تحلیل عاشورا نوشته اند:</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">«ما باید جریان برگشت و توبه بنی اسرائیل را مطالعه کنیم تا راه برگشت خودمان روشن شود. آنها حدود چند هزار نفر از خود را در حال اطاعت کشتند [اشاره به آیه: فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم] تا آن خطای شان جبران شد. الان هم این همه شهید که امت می دهد، در واقع کفّاره ی مسامحه ی روز عاشورا است. شاید مقداری از آن خون جبران شود. وفاداری این امت به امام زمان (ع) جبران آن بی وفایی است. این که از این امت، خون هایی ریخته می شود، و اسیر و مفقود الاثر می دهند، و دیگر مصائبی که در این راه تحمل می کنند، بسیار گران بهاست. فرصت، فرصت طلایی است. فرصت کفّاره این هزار و چند صد سالی است که امت نتوانسته است آن خون را جبران بکند. هزار سال دربدری کشیدن، مشکل را حل نکرد، ولی تحمل وفاداری در بیست سی سال (عمر انقلاب اسلامی) مسأله را حل می کند. در آن هزار سال، بلا به سمت مردم می آمد، ولی در این بیست سال مردم به سمت بلا می روند... این به استقبال شهادت رفتن که در این دوران شاهدش هستیم، هرچند مقدارش نسبت به هزار سال اندک است، اما تأثیرش بیشتر است».</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">لطفا اگر وقت کردید، این متن را به چند جمله از یک تا ده، تفکیک کرده و در آن دقت کنید و ببینید نمونه ای از تحلیل های عجیب و غریب نسبت به عاشورا و وصل کردن آنها به روز چه سرنوشتی پیدا کرده است. خون این همه شهید که در نسلهای بعد از عاشورا ریخته می شود، کفاره گناه نسلی است که آن زمان آن خطا را مرتکب شدند، و&nbsp;اگر کسی از من بپرسد، وضع فعلیِ تحلیل ها و رفتار ما در ارتباط با عاشورا نسبت به بیست سال قبل تغییری کرده است یا نه، چه باید بگویم؟ آیا می توانم بگویم به دوره میانی قاجار و تحلیل های رایج آن دوره برگشته ایم؟ به نظرم چنین روالی خیلی هم طبیعی است، و از این هم پیش تر یعنی عقب تر خواهیم رفت، چرا که اصولا ـ و اولا ـ تفکر عقلی در میان ما ضعیف است. ثانیا این که حکومت ما مایل به تقویت این امور است، به هزار و یک دلیل، و یکی از آن دلایل این که به هر حال نشان می دهد&nbsp; دیندار و حامی آنهاست. ثالثا این که نوع تربیت دینی ما اقتضای این امر را دارد، شرایط هم همین را می طلبد، اصلا حرفهای قدیم است که زنده می شود... و خیلی حرفهای دیگر.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">برگرفته از کانال حجه الاسلام رسول جعفریان</font></div>